Limitless Thc - Just What The Eden Ordered.

Posts

Självkritisk!

Kritiskt granskade hon arbetet hon gjort. Hon hade så svårt att vara nöjd med sig själv. Dåligt självförtroende hette det visst! Trots att andra många gånger kommenterade hennes jobb och hur bra resultatet blev, så kände hon sig ändå otillräcklig och osäker. När hon betraktade de övrigas arbeten fick hon ofta känslan av att det var ingen idé att hon fortsatte. Hon hade en gång slängt fram det till chefen och sagt att hon borde kanske sluta. Då hade han stark opponerat sig och sagt att han absolut ville ha henne kvar.